Privacybeleid & Disclaimer Aveseer Marketing

Algemeen

Op deze pagina tref je onze privacyverklaring aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met de nieuwe privacywet worden je gegevens beter beschermd. Wanneer jij je inschrijft bij Aveseer Marketing heb je rekening te houden met het onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. (https://www.aveseer.nl). Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door ons valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 juli 2021.

Aveseer Marketing, gevestigd aan Anna Blamanstraat 10, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Anna Blamanstraat 10
5482 KM Schijndel
Tel.: +31(0)6 53 624 641
KvK: 54300088
www.aveseer.nl

Wim Kusters is de Functionaris Gegevensbescherming van Aveseer Marketing. Hij is te bereiken via wim@aveseer.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier of inschrijfformulier. Bij het invullen van het formulier worden jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf respectievelijk zeven jaren bewaard, uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kunnen wij geen contact met je opnemen. Daarnaast zijn wij in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, zijn wij niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou. Je kan je afmelden voor de mailinglijst(en) van Aveseer Marketing of je gegevens updaten door gebruik te maken van de daarvoor bestemde links onderaan de e-mails of door contact op te nemen met wim@aveseer.nl.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • browser-fingerprint;
 • gegevens over jouw eventuele surfgedrag op door ons gebouwde websites  (omdat we die websites voor anderen gebouwd hebben en voor hen de statistieken via Google Analytics verzorgen);
 • lijst met contactgegevens van onze klanten;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wim@aveseer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor een of meerdere van de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief;
 • je toegevoegde waarde te kunnen bieden;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie, producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je persoonsgegevens totdat jij je uitschrijft, omdat we je op deze manier het beste van dienst kunnen zijn. Zolang je klant bent bij ons, bewaren we je gegevens. Indien de klantrelatie eindigt en je jezelf ook uitschrijft, om welke reden dan ook, bewaren we je gegevens nog zeven jaar (wettelijk verplicht), voordat ze verwijderd worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar wim@aveseer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Aveseer Marketing. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die desbetreffende website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Wij raden je aan bij bezoek van die website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op die website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door ons zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst zoals het verzorgen van de facturatie of webhosting. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Aveseer Marketing handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:

Antagonist: De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van Aveseer Marketing zijn opgeslagen op de servers van Antagonist.

ActiveCampaign: e-mails, zoals informatie omtrent het aangeschafte product of nieuwsbrieven, worden verzonden met ActiveCampaign. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief of een product/dienst worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op de servers van ActiveCampaign in de Verenigde Staten.

Perfectview: afspraken met en projecten voor klanten leggen wij vast in dit CRM systeem. De benodigde bedrijfs- en persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van Perfectview.

Mollie en Woocommerce: voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen. De betalingen en facturen worden door Mollie en Woocommerce verwerkt waardoor jouw persoonsgegevens opgeslagen worden op de servers van Mollie en het WordPress account van Aveseer Marketing. 

e-boekhouden.nl: in dit boekhoudsysteem houden wij de financiële transacties met onze debiteuren en crediteuren bij. De daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van e-boekhouden.nl.

Met de bovenstaande bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wim@aveseer.nl

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar ons. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding en het dataverkeer met de website van Aveseer Marketing versleuteld en dus privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan (zonder voorafgaande toestemming of aankondiging) gewijzigd worden.

Affiliate disclaimer

Wij geloven in de transparantie van het Internet. Op deze website kun je producten vinden die wij aanraden en waarvoor wij een affiliate commissie krijgen als jij dat product via die link aanschaft. Belangrijk om te weten is dat jij daardoor niet meer gaat betalen en we bevelen alleen producten aan die wij zelf gebruiken (of hebben gebruikt) of waarvan wij de meerwaarde kunnen bepalen voor jou.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen: teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Links naar externe internetwebsites

Deze website bevat links naar andere websites. Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, worden niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van onze gebruikers.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Deze websites kunnen persoonlijke informatie van je vragen waarop hun eigen privacybeleid van toepassing is. We hebben geen controle over hun privacybeleid, content of links op hun websites. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op ieder moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk– niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende- en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie, zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van het meest actuele privacybeleid.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen via wim@aveseer.nl.

>
Secured By miniOrange